SCSIO OpenIR  > 海洋生物
Application of a microdiet in cobia Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) larvae rearing
Tang, BG; Chen, G; Wu, ZH; tangbg@gdou.edu.cn
2010
发表期刊AQUACULTURE RESEARCH
ISSN1355-557X
卷号41期号:2页码:315-320
部门归属[Tang, Bao G.; Wu, Zao H.] Guangdong Prov Key Lab Pathogen Biol & Epidemiol, Zhanjiang 524025, Guangdong, Peoples R China; [Tang, Bao G.] Chinese Acad Sci, S China Sea Inst Oceanol, Beijing 100864, Peoples R China; [Tang, Bao G.] Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing 100864, Peoples R China
关键词Cobia Yolk Oil Globule Microdiet Pufa
学科领域Fisheries
URL查看原文
收录类别sci
资助项目海洋生物
WOS记录号WOS:000273546500017
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.scsio.ac.cn/handle/344004/5438
专题海洋生物
通讯作者tangbg@gdou.edu.cn
推荐引用方式
GB/T 7714
Tang, BG,Chen, G,Wu, ZH,et al. Application of a microdiet in cobia Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) larvae rearing[J]. AQUACULTURE RESEARCH,2010,41(2):315-320.
APA Tang, BG,Chen, G,Wu, ZH,&tangbg@gdou.edu.cn.(2010).Application of a microdiet in cobia Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) larvae rearing.AQUACULTURE RESEARCH,41(2),315-320.
MLA Tang, BG,et al."Application of a microdiet in cobia Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) larvae rearing".AQUACULTURE RESEARCH 41.2(2010):315-320.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。