SCSIO OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 32 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Characterization of Tailoring Methyltransferases Involved in K-41A Biosynthesis: Modulating Methylation to Improve K-41A Anti-infective Activity 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2020, 卷号: 22, 期号: 12, 页码: 4627, 4632
Authors:  Chen, Jiang;  Gui, Chun;  Wei, Qiuyu;  Liu, Jie;  Ye, Li;  Tian, Xinpeng;  Gu, Yu-Cheng;  Li, Qinglian;  Ju, Jianhua
Favorite  |  View/Download:2/0  |  Submit date:2020/09/22
Engineered Biosynthesis of 5/5/6 Type Polycyclic Tetramate Macrolactams in an Ikarugamycin (5/6/5 Type)-Producing Chassis 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 1731, 1735
Authors:  Jin, Hongbo;  Zhang, Wenjun;  Zhang, Guangtao;  Zhang, Liping;  Liu, Wei;  Zhang, Changsheng
Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2020/09/22
Heterologous Expression Leads to Discovery of Diversified Lobophorin Analogues and a Flexible Glycosyltransferase 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2020, 卷号: 22, 期号: 3, 页码: 1062, 1066
Authors:  Tan, Bin;  Chen, Siqiang;  Zhang, Qingbo;  Chen, Yuchan;  Zhu, Yiguang;  Khan, Imran;  Zhang, Weimin;  Zhang, Changsheng
Adobe PDF(1174Kb)  |  Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2020/09/22
On-PKS Baeyer-Villiger-Type O-Atom Insertion Catalyzed by Luciferase-Like Monooxygenase OvmO during Olimycin Biosynthesis 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 1780, 1784
Authors:  Zhang, Chunyan;  Zhang, Huaran;  Ju, Jianhua
Adobe PDF(909Kb)  |  Favorite  |  View/Download:2/0  |  Submit date:2020/09/22
Activation and Characterization of Bohemamine Biosynthetic Gene Cluster from Streptomyces sp. CB02009 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2020, 卷号: 22, 期号: 12, 页码: 4614, 4619
Authors:  Liu, Ling;  Li, Sainan;  Sun, Runze;  Qin, Xiangjing;  Ju, Jianhua;  Zhang, Changsheng;  Duan, Yanwen;  Huang, Yong
Adobe PDF(1754Kb)  |  Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2020/09/22
Genome Mining of Streptomyces atratus SCSIO ZH16: Discovery of Atratumycin and Identification of Its Biosynthetic Gene Cluster 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2019, 卷号: 21, 期号: 5, 页码: 1453, 1457
Authors:  Sun, Changli;  Yang, Zhijie;  Zhang, Chunyan;  Liu, Zhiyong;  He, Jianqiao;  Liu, Qing;  Zhang, Tianyu;  Ju, Jianhua;  Ma, Junying
Favorite  |  View/Download:3/0  |  Submit date:2019/09/09
Discovery and Biosynthesis of Atrovimycin, an Antitubercular and Antifungal Cyclodepsipeptide Featuring Vicinal-dihydroxylated Cinnamic Acyl Chain 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2019, 卷号: 21, 期号: 8, 页码: 2634, 2638
Authors:  Liu, Qing;  Liu, Zhiyong;  Sun, Changli;  Shao, Mingwei;  Ma, Junying;  Wei, Xiaoyi;  Zhang, Tianyu;  Li, Wenjun;  Ju, Jianhua
Adobe PDF(1145Kb)  |  Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2019/09/09
Tandem Hydration of Diisonitriles Triggered by Isonitrile Hydratase in Streptomyces thioluteus 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2018, 卷号: 20, 期号: 12, 页码: 3562-3565
Authors:  Zhu, MY;  Wang, LJ;  Zhang, QB;  Ali, M;  Zhu, SQ;  Yu, PQ;  Gu, XF;  Zhang, HB;  Zhu, YG;  He, J;  hejingjj@mail.hzau.edu
Adobe PDF(1075Kb)  |  Favorite  |  View/Download:16/1  |  Submit date:2018/08/24
Soliseptide A, A Cyclic Hexapeptide Possessing Piperazic Acid Groups from Streptomyces solisilvae HNM30702 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2018, 卷号: 20, 期号: 5, 页码: 1371-1374
Authors:  Wang, JF;  Cong, ZW;  Huang, XL;  Hou, CX;  Chen, WH;  Tu, ZC;  Huang, DY;  Liu, YH;  hxl2012@163.com;  yonghongliu@scsio.ac
Adobe PDF(2890Kb)  |  Favorite  |  View/Download:19/1  |  Submit date:2018/08/24
Enzymatic Synthesis of GDP-alpha-L-fucofuranose by MtdL and Hyg20 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2018, 卷号: 20, 期号: 4, 页码: 1015-1018
Authors:  Qin, XJ;  Xie, YC;  Huang, HB;  Chen, Q;  Ma, JY;  Li, QL;  Ju, JH;  jju@scsio.ac.cn
Adobe PDF(744Kb)  |  Favorite  |  View/Download:23/1  |  Submit date:2018/08/24